Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

PHAM VAN DONG
15/08/2020 12:43
Lunch Run
everyone
11,2km
Distance
56:13
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
PHAM VAN DONG
15/08/2020 05:42
Action
everyone
23,1km
Distance
02:07:54
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Action
PHAM VAN DONG
14/08/2020 18:33
New
everyone
16,0km
Distance
01:35:53
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
New
PHAM VAN DONG
14/08/2020 17:58
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
28:34
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
PHAM VAN DONG
14/08/2020 05:37
New
everyone
11,9km
Distance
01:01:26
Time
05:10/km
Pace
0
Calories
New
PHAM VAN DONG
13/08/2020 19:35
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
55:04
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
13/08/2020 13:04
New
everyone
22,0km
Distance
02:24:41
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
New
PHAM VAN DONG
13/08/2020 08:28
Morning Run
everyone
21,8km
Distance
03:05:18
Time
08:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
PHAM VAN DONG
13/08/2020 07:56
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
30:46
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
PHAM VAN DONG
12/08/2020 20:25
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:00:38
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
12/08/2020 18:52
Evening Run
everyone
10,5km
Distance
55:49
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
12/08/2020 17:26
Ngã ba đường Bản Nằm
everyone
1,1km
Distance
05:03
Time
04:33/km
Pace
0
Calories
Ngã ba đường Bản Nằm
PHAM VAN DONG
12/08/2020 16:31
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
06:30
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
PHAM VAN DONG
12/08/2020 05:45
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
57:31
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
PHAM VAN DONG
11/08/2020 22:14
Trời đầy sao
everyone
11,4km
Distance
01:04:35
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Trời đầy sao
PHAM VAN DONG
11/08/2020 16:34
Đường đồi
everyone
20,4km
Distance
02:45:08
Time
08:06/km
Pace
0
Calories
Đường đồi
PHAM VAN DONG
11/08/2020 05:41
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
59:33
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
PHAM VAN DONG
10/08/2020 20:16
Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:04:44
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
10/08/2020 20:00
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
04:54
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
10/08/2020 16:34
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:22:33
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run