Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Afternoon Run
everyone
15,7km
Distance
01:36:13
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:24:03
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:39:23
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:08:08
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
17:04
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
43,5km
Distance
04:12:21
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
19,1km
Distance
02:02:59
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:37:15
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:42:05
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,5km
Distance
02:11:15
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
16,7km
Distance
01:48:48
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
18,6km
Distance
02:22:54
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,3km
Distance
01:47:17
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
22,0km
Distance
02:25:40
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
19,7km
Distance
02:11:53
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
14,2km
Distance
01:29:06
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:27:40
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
18,4km
Distance
01:44:36
Time
05:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:15:44
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
28,2km
Distance
02:46:26
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run