Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
3,0km
Distance
20:47
Time
06:51/km
Pace
164
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
30:26
Time
06:12/km
Pace
267
Calories
Morning Run
12x12 finished!
everyone
12,0km
Distance
01:12:03
Time
05:59/km
Pace
690
Calories
12x12 finished!
11x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:03
Time
05:59/km
Pace
735
Calories
11x12
10x12
everyone
12,0km
Distance
01:11:58
Time
05:59/km
Pace
710
Calories
10x12
9x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:08
Time
05:59/km
Pace
678
Calories
9x12
8x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:02
Time
05:59/km
Pace
729
Calories
8x12
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
30:55
Time
07:59/km
Pace
244
Calories
Morning Run
7x12 làm lại
everyone
12,6km
Distance
01:15:22
Time
05:59/km
Pace
812
Calories
7x12 làm lại
Mừng sinh nhật muộn.
everyone
8,1km
Distance
41:22
Time
05:07/km
Pace
461
Calories
Mừng sinh nhật muộn.
Morning Walk
everyone
2,8km
Distance
22:01
Time
07:59/km
Pace
193
Calories
Morning Walk
7x12
everyone
21,3km
Distance
02:07:31
Time
05:59/km
Pace
1299
Calories
7x12
6x12
everyone
21,3km
Distance
02:07:49
Time
05:59/km
Pace
1180
Calories
6x12
5x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:13
Time
06:00/km
Pace
684
Calories
5x12
4x12 barefoot
everyone
12,0km
Distance
01:12:06
Time
05:59/km
Pace
597
Calories
4x12 barefoot
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
12:18
Time
06:01/km
Pace
116
Calories
Morning Run
3x12 barefoot
everyone
12,0km
Distance
01:12:06
Time
06:00/km
Pace
620
Calories
3x12 barefoot
2x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:06
Time
05:59/km
Pace
842
Calories
2x12
1x12
everyone
12,0km
Distance
01:12:05
Time
05:59/km
Pace
769
Calories
1x12
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
48:05
Time
05:59/km
Pace
479
Calories
Morning Run