Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Võ Văn Kiên
15/08/2020 20:54
15 ngày -góp 326k vào quỹ môi trường TĐ Mường Thanh phát động - Chạy và đi bộ được 326km(= từ vinh ra hn rồi 🤪), tiết kiệm được khoảng 5 bình xăng :)) và khí cacbon ra môi trường-điều tuyệt vời nhất là nâng cao sức khoẻ, tinh thần tập thể-có thêm những n
everyone
6,6km
Distance
54:25
Time
08:11/km
Pace
0
Calories
15 ngày -góp 326k vào quỹ môi trường TĐ Mường Thanh phát động - Chạy và đi bộ được 326km(= từ vinh ra hn rồi 🤪), tiết kiệm được khoảng 5 bình xăng :)) và khí cacbon ra môi trường-điều tuyệt vời nhất là nâng  cao sức khoẻ, tinh thần tập thể-có thêm những n
Võ Văn Kiên
15/08/2020 17:38
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:50:14
Time
08:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Võ Văn Kiên
14/08/2020 23:28
Night Run
everyone
2,3km
Distance
14:36
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
14/08/2020 23:04
Night Run
everyone
3,8km
Distance
23:32
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
14/08/2020 21:36
Night Run
everyone
12,9km
Distance
01:26:18
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
13/08/2020 22:23
Night Run
everyone
6,8km
Distance
46:49
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
13/08/2020 19:01
Up!
everyone
15,4km
Distance
02:03:30
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Up!
Võ Văn Kiên
12/08/2020 21:50
Night Run
everyone
1,6km
Distance
08:44
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
12/08/2020 20:15
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:03:10
Time
07:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Võ Văn Kiên
12/08/2020 04:29
Đôi chân vàng trong làng chạy sau 😂
everyone
15,2km
Distance
02:30:22
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Đôi chân vàng trong làng chạy sau 😂
Võ Văn Kiên
11/08/2020 20:51
Màn đêm buông xa hơn-Giăng giăng biển đêm rực sáng
everyone
7,5km
Distance
01:00:56
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Màn đêm buông xa hơn-Giăng giăng biển đêm rực sáng
Võ Văn Kiên
11/08/2020 18:20
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
01:33:49
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Võ Văn Kiên
11/08/2020 04:56
#Vimothanhtinhxanh
everyone
7,7km
Distance
01:11:08
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
#Vimothanhtinhxanh
Võ Văn Kiên
10/08/2020 22:13
Night Run
everyone
11,0km
Distance
01:19:41
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
10/08/2020 17:08
Biển trời nơi đây như xanh hơn- Bờ cát mịn màng hơn - Sóng vỗ dịu êm, dịu êm ....
everyone
12,0km
Distance
01:45:50
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Biển trời nơi đây như xanh hơn- Bờ cát mịn màng hơn - Sóng vỗ dịu êm, dịu êm ....
Võ Văn Kiên
09/08/2020 21:29
Night Run
everyone
1,6km
Distance
08:47
Time
05:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Võ Văn Kiên
09/08/2020 18:01
Mường Thanh Cửa Lò-Running Team #MUONGTHANHRACE2020–RUNFORGREEN
everyone
11,0km
Distance
01:39:03
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Mường Thanh Cửa Lò-Running Team #MUONGTHANHRACE2020–RUNFORGREEN
Võ Văn Kiên
09/08/2020 04:37
New Companions !
everyone
12,4km
Distance
01:45:44
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
New Companions !
Võ Văn Kiên
08/08/2020 23:01
Good night )
everyone
6,4km
Distance
44:03
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Good night )
Võ Văn Kiên
08/08/2020 21:12
Take 100% Responsibility for Your Life 💗
everyone
9,1km
Distance
01:05:02
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Take 100% Responsibility for Your Life 💗