Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,7km
Distance
31:47
Time
05:32/km
Pace
402
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
9,2km
Distance
50:36
Time
05:29/km
Pace
667
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:10:47
Time
05:30/km
Pace
913
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:08:43
Time
05:25/km
Pace
908
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:06:33
Time
05:55/km
Pace
786
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:29:32
Time
05:23/km
Pace
1159
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
16,2km
Distance
01:37:43
Time
06:01/km
Pace
1152
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:35
Time
06:10/km
Pace
696
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
20:11
Time
05:36/km
Pace
249
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
13,3km
Distance
01:11:33
Time
05:23/km
Pace
922
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
57:28
Time
05:20/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
37:38
Time
05:30/km
Pace
481
Calories
Afternoon Run