Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Evening Run
everyone
6,1km
Distance
23:44
Time
03:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Chạy như thế này thì cứ bị thích ý... 😅
everyone
5,5km
Distance
54:51
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Chạy như thế này thì cứ bị thích ý... 😅
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
01:12:28
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cứ chạy bộ đến nhà bệnh nhân rồi lại chạy bộ về... có bác sĩ nào giống Linh không? 🤣
everyone
15,0km
Distance
01:52:07
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Cứ chạy bộ đến nhà bệnh nhân rồi lại chạy bộ về... có bác sĩ nào giống Linh không? 🤣
Mỗi ngày một cung đường ❤
everyone
20,1km
Distance
03:00:42
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Mỗi ngày một cung đường ❤
Evening Run
everyone
21,1km
Distance
02:45:50
Time
07:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
01:16:14
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,8km
Distance
01:44:02
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chạy xong về ngủ ngon hơn anh em nhỉ?
everyone
16,1km
Distance
01:46:35
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Chạy xong về ngủ ngon hơn anh em nhỉ?
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
01:54:15
Time
11:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Mưa chẳng sao...
everyone
12,2km
Distance
01:36:11
Time
07:51/km
Pace
0
Calories
Mưa chẳng sao...
Night Run
everyone
17,4km
Distance
01:16:42
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hello Hồ Tây
everyone
25,3km
Distance
03:31:01
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Hello Hồ Tây
Chạy trưa đúng là tê tái luôn... May rủ được 2 anh đẹp trai chạy cùng 🤣
everyone
9,6km
Distance
01:39:50
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Chạy trưa đúng là tê tái luôn... May rủ được 2 anh đẹp trai chạy cùng 🤣
2 anh em đi khám phá cung đường mới 😝
everyone
10,6km
Distance
02:24:10
Time
13:37/km
Pace
0
Calories
2 anh em đi khám phá cung đường mới 😝
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
4,5km
Distance
42:55
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
50:37
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:14:57
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lần đầu tiên chạy Hồ Tây trong tình trạng chân phồng rộp... Đau nhưng đã
everyone
20,5km
Distance
03:20:33
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Lần đầu tiên chạy Hồ Tây trong tình trạng chân phồng rộp... Đau nhưng đã
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:23:57
Time
08:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run