Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Chạy cùng đồng đội
everyone
24,0km
Distance
02:42:17
Time
06:45/km
Pace
2067
Calories
Chạy cùng đồng đội
Many times-Many lives
everyone
7,6km
Distance
01:38:55
Time
12:58/km
Pace
656
Calories
Many times-Many lives
Đi bộ cùng người đẹp ❤
everyone
5,6km
Distance
01:17:55
Time
13:59/km
Pace
479
Calories
Đi bộ cùng người đẹp ❤
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:37:58
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chóng mặt...
everyone
15,2km
Distance
01:49:12
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Chóng mặt...
Mưa không dứt.
everyone
13,4km
Distance
01:20:02
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Mưa không dứt.
Morning Run
everyone
20,3km
Distance
02:20:42
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chào tuần mới
everyone
24,2km
Distance
02:18:40
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Chào tuần mới
Evening Run
everyone
22,6km
Distance
02:41:41
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mưa to...
everyone
3,6km
Distance
24:40
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Mưa to...
Chạy cùng thần tượng Tuấn Kều sub 3:30
everyone
12,6km
Distance
01:18:05
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Chạy cùng thần tượng Tuấn Kều sub 3:30
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
54:13
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Chạy cùng đồng bọn NETRUN(RFF)
everyone
18,2km
Distance
01:58:12
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Chạy cùng đồng bọn NETRUN(RFF)
Evening Run
everyone
34,1km
Distance
03:40:39
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đi bộ cùng Vợ cho một ngày đặc biệt
everyone
4,2km
Distance
42:29
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Đi bộ cùng Vợ cho một ngày đặc biệt
Long run weekend!
everyone
30,2km
Distance
03:07:14
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Long run weekend!
Evening Walk
everyone
6,5km
Distance
01:18:02
Time
11:59/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
42:38
Time
04:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
3,7km
Distance
51:55
Time
13:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning run
everyone
15,6km
Distance
01:29:58
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Morning run