|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK Team Member Total Distance Total Time
51 18 59,2 05:40:13
52 4 56,3 04:52:41
53 14 41,7 03:53:53
54 2 41,4 05:10:37
55 11 32,8 05:47:07
56 11 29,4 04:07:01
57 2 27,7 03:08:02
58 11 7,4 01:02:59
59 4 1,7 00:09:55