MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
3001 Nguyễn Thu Hòa Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3002 Tuyet Hoang Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3003 Sỹ Quốc Nam 0,00 00:00:00 0 0
3004 Lê thanh vỹ Nam 0,00 00:00:00 0 0
3005 Phan thi mai Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3006 Huỳnh Bé Nhạn Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3007 Đậu Thị Hằng Nga Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3008 Trân thị khánh ly Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3009 Ngô Công Thịnh Nam 0,00 00:00:00 0 0
3010 Viphuong Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3011 Trần Mai Linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3012 trung hoang Nam 0,00 00:00:00 0 0
3013 letrong tai Nam 0,00 00:00:00 0 0
3014 Lê mạnh hùng Nam 0,00 00:00:00 0 0
3015 Nguyễn Văn Trung Nam 0,00 00:00:00 0 0
3016 Đoàn Ngọc Mai Nam 0,00 00:00:00 0 0
3017 Võ Thị Nhung Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3018 Hiền Quý Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3019 Phương tran Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3020 Lê Kiều Oanh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3021 PHAN THỊ THU HƯỜNG Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3022 Phan Hiếu Học Nam 0,00 00:00:00 0 0
3023 Trong Hung Tran Nam 0,00 00:00:00 0 0
3024 Nguyễn Thị Lan Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3025 Phạm quốc hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
3026 Ho Minh Tan Nam 0,00 00:00:00 0 0
3027 Trương Thị Gấm Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3028 Trần thị Hà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3029 Thảo Triêu Phương Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3030 Giang Nguyen Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3031 Vũ Đăng Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
3032 Tong Thi Bich Hop Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3033 Hồ Tiến Dũng Nam 0,00 00:00:00 0 0
3034 Dũng Mai Nam 0,00 00:00:00 0 0
3035 Justice Tran Nam 0,00 00:00:00 0 0
3036 Huỳnh Công Hiếu Nam 0,00 00:00:00 0 0
3037 Đoàn Minh Chí Nam 0,00 00:00:00 0 0
3038 Phạm thị thu huyền Nữ 0,00 00:00:00 0 0
3039 Lê hữu hùng Nam 0,00 00:00:00 0 0
3040 Ngọc Trần Nam 0,00 00:00:00 0 0
3041 Gu bích linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0