|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 93,14 09:24:57 9 8
2 Nam 34,32 03:56:17 6 6
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0