|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 134,74 20:57:01 23 9
2 Nữ 38,74 04:17:36 13 8
3 Nam 19,16 01:14:43 5 4
4 Nam 12,90 00:45:49 6 2
5 Nữ 5,14 00:18:54 1 1
6 Nam 1,62 00:12:27 1 1
7 Nam 0,00 00:00:00 0 0
8 Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Nam 0,00 00:00:00 0 0
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
13 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
14 Nam 0,00 00:00:00 0 0
15 Nam 0,00 00:00:00 0 0