|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1361,01 4.00:01:33 313 15
2 Nam 182,77 16:43:18 15 8
3 Nữ 164,40 14:15:19 24 7
4 Nam 140,92 15:39:01 33 9
5 Nữ 128,61 10:52:16 12 7
6
Nam
Nam 78,02 05:22:43 8 7
7 Nam 62,85 09:45:34 9 8
8 Nữ 14,28 02:42:12 3 3
9 Nữ 9,53 00:32:14 3 2
10 Nữ 7,75 01:17:16 4 3
11 Nữ 3,62 00:32:13 3 2
12 Nữ 2,60 00:28:22 2 2
13 Nam 2,09 00:08:31 1 1
14 Nữ 1,62 00:06:50 1 1
15 Nữ 0,00 00:00:00 0 0