|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 173,14 16:46:54 13 9
2 Nữ 7,14 00:42:36 4 2
3 Nam 0,00 00:00:00 0 0
4 Nam 0,00 00:00:00 0 0
5 Nữ 0,00 00:00:00 0 0