|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 36,51 03:18:09 8 6
2 Nữ 24,95 03:42:59 8 7
3 Nam 4,05 00:21:39 2 1
4 Nữ 1,67 00:17:06 1 1
5 Nữ 1,63 00:17:25 1 1
6 Nữ 1,63 00:14:31 1 1
7 Nam 1,48 00:09:05 1 1
8 Nữ 1,30 00:13:23 1 1
9 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
11 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nam 0,00 00:00:00 0 0
15 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
16 Nam 0,00 00:00:00 0 0
17 Nam 0,00 00:00:00 0 0