|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 131,11 13:18:35 14 10
2 Nam 110,88 11:24:07 21 6
3 Nữ 55,03 06:00:04 8 4
4 Nam 36,74 04:38:20 9 7
5 Nữ 28,83 03:45:12 9 7
6 Nữ 8,25 00:52:22 2 1
7 Nam 7,02 01:00:10 3 3
8 Nam 3,88 00:15:31 1 1
9 Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Nam 0,00 00:00:00 0 0
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nam 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0