|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 61,93 07:45:16 12 11
2 Nam 41,71 06:06:54 9 9
3 Nữ 29,01 03:52:51 12 10
4 Nam 25,82 03:19:00 7 7
5 Nam 20,70 02:31:29 4 4
6 Nữ 18,72 03:00:29 5 5
7 Nam 0,00 00:00:00 0 0
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0