|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 617,12 3.06:41:40 67 15
2 Nam 7,89 01:20:53 3 3
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0