|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 29,10 03:51:46 6 6
2 Nam 23,58 02:34:37 5 5
3 Nam 14,24 01:44:16 3 3
4 Nam 8,46 01:11:55 2 2
5 Nam 0,00 00:00:00 0 0
6 Nam 0,00 00:00:00 0 0
7 Nam 0,00 00:00:00 0 0
8 Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Nam 0,00 00:00:00 0 0
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nam 0,00 00:00:00 0 0
13 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
14 Nam 0,00 00:00:00 0 0
15 Nam 0,00 00:00:00 0 0
16 Nam 0,00 00:00:00 0 0
17 Nam 0,00 00:00:00 0 0