|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 27,72 03:14:53 6 6
2 Nữ 20,41 02:09:24 7 6
3 Nam 19,81 01:52:10 3 3
4 Nữ 16,51 01:49:40 4 4
5 Nam 15,38 01:37:52 6 5
6 Nam 12,38 01:52:04 4 2
7 Nam 6,90 00:52:22 1 1
8 Nữ 5,00 00:39:13 2 2
9 Nữ 3,04 00:34:35 1 1
10 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
11 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0