|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 113,66 15:33:06 14 14
2 Nam 5,49 00:22:58 1 1