|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 169,99 16:18:56 13 11
2 Nam 81,93 10:00:40 13 10
3 Nam 75,61 10:09:23 18 12
4 Nữ 39,35 05:15:43 7 6
5 Nam 19,67 02:43:55 3 3
6 Nữ 16,84 02:24:50 4 4
7 Nữ 11,81 02:06:29 2 2
8 Nữ 10,99 01:20:29 3 3
9 Nữ 8,71 00:55:12 2 2
10 Nam 2,78 00:22:52 1 1
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0