|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 66,48 07:12:26 14 11
2 Nam 40,22 04:00:15 7 7
3 Nam 0,00 00:00:00 0 0