|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 108,39 12:40:11 20 11
2 Nam 69,31 09:09:24 7 7
3 Nữ 28,95 03:49:48 6 5
4 Nam 28,48 04:45:07 9 7
5 Nữ 19,63 02:56:39 2 2