|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 231,28 23:07:00 23 14
2 Nam 126,19 12:24:29 11 11
3 Nam 80,25 07:07:23 8 8
4 Nam 76,95 07:12:08 9 9
5 Nữ 73,30 08:46:53 10 10
6 Nam 50,20 05:46:29 14 14
7 Nam 36,35 04:31:25 6 6
8 Nam 33,79 06:04:37 9 9
9 Nữ 21,00 02:31:41 6 6
10 Nam 8,64 01:09:39 1 1
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nam 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nam 0,00 00:00:00 0 0
15 Nữ 0,00 00:00:00 0 0