Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

NEW YEAR - NEW ME 2023

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02
1 Hoàng Lương 156,7 1.01:45:52
2 Trần Thị Sáu 154,0 1.00:39:04
3 Phương 51,0 07:05:34
4 Thao Pham 43,9 07:19:02
5 Lanh Le Thi 35,6 06:49:42
6 Thanh Bui 32,7 04:48:54
7 Tình Phạm 30,9 04:43:31
8 Trà My Phạm 30,4 04:26:28
9 Thúy Nguyễn 29,2 05:06:59
10 Trần Thị Vân Anh 27,2 04:47:47
11 ngoc minh 27,0 03:35:00
12 Phạm Thị Hoài Thương 24,7 04:25:49
13 Tam Nguyenthanh 23,3 04:29:36
14 Quỳnh Anh 22,5 02:36:02
15 Phuong Pham 20,2 02:49:32
16 PHẠM MINH CHÂU PHẠM MINH CHÂU 17,5 02:25:45
17 Liên Đỗ 16,6 02:31:42
18 Thu Hằng Phan 16,6 02:32:25
19 Dương Thị Bình Minh 16,2 02:45:33
20 Trang Minh 15,9 02:27:42
21 Minh Hoàng 15,8 01:52:33
22 Thu Pham 15,6 02:48:26
23 Thom Nguyen Thi 15,5 01:28:03
24 Thuy Nguyen 15,5 03:02:27
25 Su Su 15,4 02:48:16
26 Dang Thi Mai Thuong - ENT 8,1 00:58:44
27 Võ Thị Hiền 5,5 00:53:24
28 Ngan Bui 3,0 00:29:13
29 van luong 1,1 00:06:04
30 Ánh Đinh 0,0 00:00:00
31 Minh Trang 0,0 00:00:00