Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:09:10
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Đào Bá Tuân
06/02/2022 17:17
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
58:51
Time
05:53/km
Pace
752
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Phạm Sơn Kiên
06/02/2022 17:51
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
37:48
Time
06:16/km
Pace
280
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
06/02/2022 17:51
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
37:48
Time
06:17/km
Pace
280
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:35:09
Time
07:18/km
Pace
630
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
21:25
Time
11:41/km
Pace
148
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Hồ Văn Thắng
06/02/2022 05:28
Morning Run
everyone
28,5km
Distance
02:45:45
Time
05:49/km
Pace
2309
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
32:24
Time
07:35/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
25:20
Time
08:37/km
Pace
119
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
26:24
Time
08:43/km
Pace
133
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
03:25
Time
10:20/km
Pace
8
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
47:12
Time
06:25/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
47:10
Time
06:24/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:36
Time
05:27/km
Pace
567
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:21
Time
06:17/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:14
Time
06:09/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:17
Time
06:14/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:19
Time
06:16/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:29
Time
06:23/km
Pace
47
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:31
Time
06:25/km
Pace
47
Calories
Afternoon Run