Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

HT Trần
03/02/2022 16:49
Khép lại mùa tết 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🐅🐅🐅!!!
everyone
9,3km
Distance
56:46
Time
06:05/km
Pace
583
Calories
Khép lại mùa tết 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🐅🐅🐅!!!
HT Trần
02/02/2022 17:13
Phát lộc mùng 2 tết con hổ 🐅🐅🐅...
everyone
6,7km
Distance
38:37
Time
05:46/km
Pace
407
Calories
Phát lộc mùng 2 tết con hổ 🐅🐅🐅...
HT Trần
01/02/2022 17:43
Khai xuân nhẹ nhàng!!!🎆🎆. Chúc toàn thể ace hoạt động trên strava 1 năm mới vạn sự như ý - phát tài phát lộc - năm nay đạt được nhiều nhiều PR hơn 🥰🥰🥰
everyone
6,1km
Distance
01:03:32
Time
10:21/km
Pace
313
Calories
Khai xuân nhẹ nhàng!!!🎆🎆. Chúc toàn thể ace hoạt động trên strava 1 năm mới vạn sự như ý - phát tài phát lộc - năm nay đạt được nhiều nhiều PR hơn 🥰🥰🥰
Pace tối đa không hợp lệ
HT Trần
31/01/2022 17:46
Afternoon Run
everyone
12,4km
Distance
01:21:28
Time
06:34/km
Pace
817
Calories
Afternoon Run
HT Trần
31/01/2022 17:28
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
17:56
Time
05:31/km
Pace
198
Calories
Afternoon Run
HT Trần
31/01/2022 17:21
Afternoon Run
everyone
0,4km
Distance
01:56
Time
05:02/km
Pace
16
Calories
Afternoon Run
HT Trần
29/01/2022 18:53
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
01:03:43
Time
06:06/km
Pace
693
Calories
Evening Run