Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
14:37
Time
09:14/km
Pace
127
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
12:51
Time
08:04/km
Pace
123
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
10,5km
Distance
01:44:32
Time
09:55/km
Pace
816
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
56:26
Time
09:04/km
Pace
487
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:31:25
Time
09:00/km
Pace
790
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
58:20
Time
09:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run