NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01
1 Đoàn Thị Kim Tuyến 149,0 16:25:13 13,0 12,0 12,0 22,1 20,2 16,2 11,1
2 Lê Thị Bích Thơm 61,8 07:20:53 7,2 3,0 3,2 8,0 6,4 5,6 10,0 10,0
3 Bùi Thị Thu Phương 36,4 05:38:11 3,2 10,5 6,2 10,1