NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hồ Văn Thắng Nam 156,82 15:04:47 9 9
2 Đoàn Thị Kim Tuyến Nữ 149,02 16:25:13 10 8
3 Đào Bá Tuân Nam 85,86 08:11:05 9 9
4 Phạm Sơn Kiên Nam 80,66 09:19:52 29 9
5 Lê Thị Bích Thơm Nữ 61,77 07:20:53 13 9
6 Huỳnh Tấn Khải Nam 55,51 05:58:28 6 6
7 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 54,81 06:08:15 9 9
8 HT Trần Nam 42,45 04:20:26 6 4
9 Bùi Thị Thu Phương Nữ 36,38 05:38:11 6 5
10 PHAM VAN DONG Nam 0,00 00:00:00 0 0