NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Thị Thanh Hương Nữ 301,22 2.00:09:14 39 16
2 Thanh Nguyễn Nam 295,81 2.03:30:38 41 14
3 Phạm Văn Khu Nam 289,16 1.23:46:31 55 11
4 Trương Thị Mỹ Trúc Nữ 210,86 1.02:57:31 32 11
5 Lê Hữu Nhã Nam 210,43 1.00:23:10 17 16
6 Kim Anh Đỗ Nữ 182,78 1.01:37:07 28 16
7 Khanh Nguyen Nam 162,64 21:02:41 18 13
8 lê phương Nữ 151,40 21:26:56 16 12
9 Phước Đoàn Nam 145,63 22:44:57 38 16
10 NGUYỄN THANH HẢI Nam 127,95 21:19:57 34 13
11 Truong Lam Le Nam 98,22 16:52:49 23 10
12 Xuân Nam Trần Nam 96,41 11:25:32 24 14
13 Linh Nguyen Hoang Nữ 95,86 11:21:57 22 10
14 Việt Dũng Nam 95,36 12:30:42 17 6
15 Ngân Phạm Nữ 95,30 14:47:13 34 15
16 Đinh Công Trãi Nam 89,26 15:20:41 10 7
17 Duong Do Hoang Nam 86,70 14:40:42 23 14
18 Lâm Giang Tùng Nam 80,53 08:37:01 23 11
19 Trường Nguyễn Nam 72,63 08:50:17 15 13
20 Tuan Nguyen Nam 72,37 09:01:48 12 11
21 Nam Hoài Nam 68,55 10:04:43 20 11
22 Hoàng Thị Hương Nữ 66,67 07:38:00 24 13
23 Lê Xuân Thành Nam 64,18 06:39:37 9 6
24 Đức Nguyễn Nam 60,84 07:33:40 8 7
25 Nguyễn Minh Đức Nam 55,14 07:18:37 13 12
26 Nguyễn Thị Nhung Anh Nữ 54,77 06:25:45 35 10
27 Phạm Văn Quyết Thắng Nam 54,53 07:55:14 17 12
28 Trần Việt Nam 54,14 08:47:13 23 10
29 Phạm Duy Quyền Nam 53,63 07:25:46 20 3
30 Đỗ Anh Tuấn Nam 52,34 06:43:00 23 16
31 Tài Nguyễn Anh Nam 51,95 08:03:12 11 8
32 Tran Van Dai Nam 50,68 07:16:25 18 11
33 Phạm Minh Tiến Nam 50,65 06:19:49 17 16
34 Nguyễn Dư Thành Nam 50,51 06:17:34 11 10
35 NGO THI HONG OANH Nữ 45,93 08:00:05 11 7
36 Cuong Nam 45,28 05:20:49 8 6
37 nguyễn Thủy Nữ 45,11 05:58:00 10 8
38 Thanh Pham Ngoc Nam 42,91 06:24:58 22 11
39 Lưu TRẦN Nữ 42,70 05:35:56 7 6
40 Công Thành Phạm Nam 41,67 05:21:55 6 6
41 Lanh Trinh Nữ 41,39 07:09:07 14 9
42 Hiền Trần Nữ 39,60 03:55:49 15 9
43 Phương Thùy Nguyễn Thị Nữ 39,38 06:59:35 10 10
44 Tran Thanh Cong Nam 38,20 04:54:05 11 11
45 Nguyễn Đăng Nam Nam 36,86 05:24:56 10 5
46 Tan Le Nữ 36,71 05:58:09 10 8
47 Tran Thi Phuong Thao Nữ 36,53 05:57:01 15 11
48 PhamThanh Duyen Nữ 36,18 06:02:10 8 8
49 Linh Trần Nữ 35,41 05:35:58 10 9
50 Phương Trần Nữ 35,21 05:18:27 12 11