NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05
1 Thanh Nguyễn 295,8 2.03:30:38 48,1 28,7 27,4 22,9 18,9 30,8 28,6 21,1
2 Phạm Văn Khu 289,2 1.23:46:31 41,2 35,8 11,5 12,7
3 Lê Hữu Nhã 210,4 1.00:23:10 10,2 12,0 13,7 14,1 13,7 12,9 12,3 11,1
4 Khanh Nguyen 162,6 21:02:41 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0
5 Phước Đoàn 145,6 22:44:57 5,3 6,7 8,6 5,1 5,2 13,0 14,1 14,2
6 NGUYỄN THANH HẢI 128,0 21:19:57 2,3 14,0 2,4 2,2 1,0
7 Truong Lam Le 98,2 16:52:49 5,1 8,1
8 Xuân Nam Trần 96,4 11:25:32 11,0 4,0 4,3 8,8 3,8 3,9 5,5
9 Việt Dũng 95,4 12:30:42
10 Đinh Công Trãi 89,3 15:20:41 11,9 31,3
11 Duong Do Hoang 86,7 14:40:42 1,2 2,2 1,4 5,9 7,5 10,4
12 Lâm Giang Tùng 80,5 08:37:01 7,5 7,5 5,3 7,0 3,0 5,2 13,4
13 Trường Nguyễn 72,6 08:50:17 8,3 5,0 5,7 4,4 4,9 4,9
14 Tuan Nguyen 72,4 09:01:48 9,8 1,6 5,2 4,1 8,6
15 Nam Hoài 68,5 10:04:43 4,3 3,2 5,1
16 Lê Xuân Thành 64,2 06:39:37 14,5 11,6
17 Đức Nguyễn 60,8 07:33:40 5,7 5,2
18 Nguyễn Minh Đức 55,1 07:18:37 1,3 5,0 1,5 3,5
19 Phạm Văn Quyết Thắng 54,5 07:55:14 5,9 7,9 6,5 7,7
20 Trần Việt 54,1 08:47:13 8,4 6,7 5,7 5,5 5,5 6,2 5,9 5,7
21 Phạm Duy Quyền 53,6 07:25:46
22 Đỗ Anh Tuấn 52,3 06:43:00 1,3 2,1 5,0 5,5 2,1 2,7 3,8 3,1
23 Tài Nguyễn Anh 52,0 08:03:12 5,0
24 Tran Van Dai 50,7 07:16:25 3,3 3,2 4,1 3,5 4,1 5,7
25 Phạm Minh Tiến 50,6 06:19:49 1,2 2,1 4,6 4,6 1,0 4,2 2,8 3,0
26 Nguyễn Dư Thành 50,5 06:17:34 1,5 5,6 4,3
27 Cuong 45,3 05:20:49 12,0 10,4
28 Thanh Pham Ngoc 42,9 06:24:58 2,1 3,3 4,3 3,5 3,9 3,2
29 Công Thành Phạm 41,7 05:21:55 6,4 7,6
30 Tran Thanh Cong 38,2 04:54:05 3,5 5,3 3,4 3,3 2,4
31 Nguyễn Đăng Nam 36,9 05:24:56 5,6 8,0
32 Nguyễn Anh Tuấn 31,7 04:07:59
33 quan Nguyen 30,9 04:19:29 2,7 2,1 5,3
34 Ngô Bá Hùng 29,2 03:32:02
35 Ngô Trọng Hiếu 28,9 03:05:53 6,4 5,0 7,4
36 Nguyễn Thanh Tú 28,0 04:35:55 4,8 4,7
37 Nguyễn Thành Đạt 26,7 03:33:28
38 Lã Tuấn Sơn 25,3 03:46:13
39 Duy Phạm Văn 24,9 03:51:05
40 Đoàn Đức Nghiêm 24,6 02:47:37
41 Tiền Tạ Xuân 23,8 03:34:10 2,6 3,0 2,1 2,3 3,0 2,0 1,4
42 Hoàng Sang 23,6 03:30:52 2,0 3,0 5,0 3,0 3,4 3,2
43 Hiếu Đức 23,1 02:08:32 5,2
44 Trịnh Hiếu 23,0 03:45:48
45 BUI VAN HAI 21,8 02:36:05 1,6
46 Nguyễn Mạnh Cường 20,1 03:29:07 5,0
47 Huy Hoang Bui 19,2 02:10:13
48 Vu Dinh 17,2 02:00:14 2,0 3,8
49 Minh Khuê Phạm 16,2 01:18:42
50 Trịnh Nguyễn 15,0 01:47:37