NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05
1 Trần Thị Thanh Hương 301,2 2.00:09:14 11,0 9,8 5,3 9,7 10,2 18,6 28,1 28,4
2 Trương Thị Mỹ Trúc 210,9 1.02:57:31 11,5 11,1 23,4 27,3
3 Kim Anh Đỗ 182,8 1.01:37:07 13,8 9,2 9,5 8,1 12,4 4,9 10,0 12,4
4 lê phương 151,4 21:26:56 8,5 7,4 12,0 8,1
5 Linh Nguyen Hoang 95,9 11:21:57 6,0 8,0 4,0
6 Ngân Phạm 95,3 14:47:13 8,9 3,3 2,6 5,3 3,2 7,9 8,5
7 Hoàng Thị Hương 66,7 07:38:00 7,6 6,8 7,6 7,0 5,1 7,4 8,1 2,7
8 Nguyễn Thị Nhung Anh 54,8 06:25:45 1,0 2,5 2,3 2,0
9 NGO THI HONG OANH 45,9 08:00:05 9,5 11,4 5,5 4,2
10 nguyễn Thủy 45,1 05:58:00 7,0 8,1 5,2
11 Lưu TRẦN 42,7 05:35:56 10,0 11,0
12 Lanh Trinh 41,4 07:09:07 1,1 2,5 10,5 6,8
13 Hiền Trần 39,6 03:55:49 5,7 5,3 3,8 2,1 8,8 3,2
14 Phương Thùy Nguyễn Thị 39,4 06:59:35 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
15 Tan Le 36,7 05:58:09
16 Tran Thi Phuong Thao 36,5 05:57:01 5,6 6,6 4,0 1,2 3,4
17 PhamThanh Duyen 36,2 06:02:10 2,0 6,8
18 Linh Trần 35,4 05:35:58 2,5
19 Phương Trần 35,2 05:18:27 2,5 4,3 3,1 2,0 2,4
20 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 34,5 05:35:48 1,2 3,8 2,0 1,8
21 Linh Đặng Thị Ngọc 34,1 05:07:25
22 bui ngan 33,6 03:53:38 3,0 9,1
23 Nguyen Quynh Giang 33,3 05:23:36 4,1 1,5 2,4 4,4 4,2 2,3
24 Nguyễn Linh Chi 32,3 04:10:52
25 Lưu Quế 31,0 03:01:53 2,7
26 Nguyen Thi Thuy 30,8 05:18:23 2,8 2,6 2,2 2,4 2,0 3,3
27 Nguyễn Thị Bình 29,5 03:04:26 3,0 3,0
28 Nguyễn Hải Linh 29,0 05:03:41 1,1 3,4
29 Trang Nguyễn 28,9 04:20:07 1,8 1,1
30 Nguyễn Thị Hương 28,3 04:19:16
31 Nguyễn Thị Hương Giang 26,5 03:02:21 6,8
32 Nguyễn Thị Hồng Vân 26,5 03:51:43 1,7 1,4 6,0
33 Trần Hà Tường Linh 25,7 04:17:49 4,5 2,8 9,3
34 Nguyễn Hiền 25,6 04:01:40
35 Hà Thu Nguyễn 24,4 04:26:21 1,6 1,0 1,1
36 Phùng Hương Trang 23,5 02:48:17
37 Huong Nguyen Thi 20,7 03:28:18 1,0 1,6 2,0 3,7 1,7
38 Lê Diệu Linh 20,6 03:37:38 1,6 4,6
39 Thủy Nguyễn 18,8 02:43:22 2,7 1,3 2,2
40 Lê Thị Hương Lan 18,0 02:27:06 1,2 1,2 2,5 2,1 1,1 1,3
41 Ngọc Anh Nguyễn 17,9 01:49:40 2,6 3,3 4,2 3,4
42 Bùi Thị Hải Anh 17,1 02:50:21 1,1 1,1 1,1
43 Bùi Phương 16,1 02:47:32
44 Hue Nguyen 15,2 02:43:58 2,3 1,2
45 Nguyễn Thị Vân Anh 15,1 02:33:49 1,9
46 hạnh đào 14,4 02:13:13 3,5
47 Thanh Sơn Nguyễn 14,3 02:39:04
48 Thảo Phùng 14,3 02:07:33 3,1 2,4 2,7 1,5
49 Bích Ngọc 13,6 01:40:26 1,2 1,2
50 Thu Trang Pham 13,3 01:41:28 1,2 1,1