NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 NGUYỄN THANH HẢI Nam 127,95 21:19:57 34 13
2 Việt Dũng Nam 95,36 12:30:42 17 6
3 Phạm Duy Quyền Nam 53,63 07:25:46 20 3
4 Cuong Nam 45,28 05:20:49 8 6
5 Tran Thanh Cong Nam 38,20 04:54:05 11 11
6 Lưu Quế Nữ 30,96 03:01:53 9 4
7 quan Nguyen Nam 30,93 04:19:29 9 6
8 Nguyễn Hải Linh Nữ 29,00 05:03:41 13 7
9 Ngô Trọng Hiếu Nam 28,94 03:05:53 5 4
10 Nguyễn Thị Hương Nữ 28,31 04:19:16 10 2
11 Thủy Nguyễn Nữ 18,77 02:43:22 12 7
12 Bùi Phương Nữ 16,13 02:47:32 5 2
13 Mai Xuan Luan Nam 12,07 01:22:08 1 1
14 Phạm Ngọc Tú Nữ 9,85 01:10:28 3 3
15 hoàng nam Nam 9,82 00:52:54 1 1
16 Trang Nhung Nữ 6,42 00:35:31 3 1
17 Phương Diễm Nữ 5,27 00:52:28 4 3
18 Hiếu Đàm Nam 4,89 00:58:08 1 1
19 Ngoc Nguyen Pham Nam 4,64 00:31:46 2 2
20 Tuyên Nguyễn Thị Hải Nữ 4,30 00:46:59 4 1
21 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 3,76 00:42:39 2 2
22 Nguyen Phuong Anh Nữ 3,42 00:18:55 1 1
23 Thành Nguyễn Quang Nam 3,32 00:34:57 2 2
24 Van Anh Le Nữ 3,09 00:26:34 1 1
25 Tan Huu Nam 3,09 00:32:56 1 1
26 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 2,96 00:14:44 1 1
27 Thắng Nguyễn Nam 2,78 00:24:18 2 1
28 hải yến nguyễn Nữ 2,50 00:25:40 1 1
29 Bùi Thị Lan Hương Nữ 1,87 00:10:01 1 1
30 Lan Le Nữ 1,58 00:07:38 1 1
31 Thuy Duong Do Nữ 1,41 00:09:07 1 1
32 Phạm Thị Hồng Hải Nữ 1,29 00:11:34 1 1
33 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 1,16 00:13:27 1 1
34 Binh Pham Nam 1,16 00:07:10 1 1
35 Khang Minh Nam 1,07 00:06:56 1 1
36 Van Dinh Hai Nam 1,02 00:10:27 1 1
37 Thục Anh Đỗ Nữ 1,02 00:10:52 1 1