NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tran Van Dai Nam 50,68 07:16:25 18 11
2 Nguyễn Anh Tuấn Nam 31,73 04:07:59 5 5
3 Đoàn Đức Nghiêm Nam 24,64 02:47:37 11 7
4 Phùng Hương Trang Nữ 23,48 02:48:17 7 4
5 Trịnh Nguyễn Nam 14,98 01:47:37 4 2
6 hạnh đào Nữ 14,36 02:13:13 9 3
7 Lê Hoàng Anh Nam 12,87 02:04:03 5 2
8 Dũng Trần Hoàng Nam 12,68 01:40:50 5 3
9 Vĩnh Vượng Đinh Nam 11,15 02:03:15 6 4
10 Uyen Bui Thu Nữ 10,53 01:57:27 5 5
11 Trần Phong Nam 8,14 01:29:10 5 5
12 Chien Nam 7,60 00:33:58 2 2
13 Nguyễn Đức Huy Nam 7,16 00:40:07 3 3
14 nè Quyên Nữ 5,92 00:37:47 3 2
15 Hoàng Thuý Nga Nữ 5,65 00:51:27 2 2
16 Nguyễn Đại Dương Nam 5,11 00:38:53 2 2
17 Vũ Ngọc Lan Nữ 4,84 00:36:39 3 2
18 Trương Hà Ngân Anh Nữ 4,71 00:54:21 1 1
19 Hưng Nhữ Nam 3,80 00:44:35 2 1
20 Ngọc Linh Nguyễn Nữ 3,34 00:32:13 1 1
21 Lương Nhật Minh Nam 2,43 00:26:45 2 1
22 Trường Trần Nam Nam 2,07 00:11:11 1 1
23 Quyền Nguyễn Văn Nam 2,00 00:14:29 1 1
24 Hà Vũ Mai Linh Nữ 1,93 00:22:23 1 1
25 Võ Tuấn Hưng Nam 1,20 00:10:24 1 1
26 Thinh Van Khanh Nam 0,00 00:00:00 0 0
27 Vu Rosie Nữ 0,00 00:00:00 0 0
28 Tâm nguyễn văn Nam 0,00 00:00:00 0 0
29 Dang Quynh Mai Nữ 0,00 00:00:00 0 0