NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Truong Lam Le Nam 98,22 16:52:49 23 10
2 Đỗ Anh Tuấn Nam 52,34 06:43:00 23 16
3 Phạm Minh Tiến Nam 50,65 06:19:49 17 16
4 Phương Thùy Nguyễn Thị Nữ 39,38 06:59:35 10 10
5 Nguyễn Thanh Tú Nam 28,03 04:35:55 7 6
6 Nguyễn Thành Đạt Nam 26,65 03:33:28 7 3
7 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 26,45 03:51:43 8 7
8 Tiền Tạ Xuân Nam 23,78 03:34:10 12 12
9 Thảo Phùng Nữ 14,29 02:07:33 8 6
10 Quang Anh Bui Nam 13,17 02:12:24 4 4
11 Trần Thị Thúy Nữ 12,46 01:26:44 6 5
12 Định Nguyễn Quốc Nam 10,31 01:31:18 4 4
13 Nhip Bui Thi Nữ 9,75 01:34:08 6 6
14 Nguyễn Hòa Nam 9,11 01:19:54 4 1
15 Thao Nguyen Nữ 8,32 01:19:13 6 3
16 Thắng Nguyễn Nam 6,36 00:54:19 4 2
17 Đinh Kim Oanh Nữ 6,26 00:45:53 4 4
18 Linh Nhâm Nữ 6,21 00:57:11 3 3
19 Duoc Nguyen Nam 5,31 01:01:12 4 4
20 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 4,84 00:54:38 3 3
21 xuân trịnh Nam 4,12 00:29:10 2 2
22 Huong Nguyen Nữ 3,84 00:18:34 2 2
23 Uyên Trương Phương Nữ 3,54 00:33:14 2 2
24 Quyên Phùng Nữ 3,44 00:20:35 2 2
25 Đinh Thị Kim Ngân Nữ 3,28 00:35:31 2 2
26 Anh Le Nam 3,19 00:30:09 2 2
27 Nguyễn Tuấn Long Nam 3,07 00:26:52 1 1
28 Dung Lưu Thị Nữ 2,69 00:26:52 2 2
29 Diệu Linh Hoàng Nữ 2,01 00:19:51 2 2
30 Thanh Huyền Phạm Nữ 1,71 00:12:38 1 1
31 Do Xuan Cuong Nam 1,44 00:14:43 1 1
32 Đỗ Thị Thủy Nữ 1,40 00:09:14 1 1
33 Nguyễn Hồng Sơn Nam 1,36 00:16:03 1 1
34 khongnga Nữ 1,27 00:13:33 1 1
35 Hữu Minh Phạm Nam 1,18 00:10:01 1 1
36 Thành Đạt Nguyễn Nam 1,08 00:11:16 1 1
37 Tam Pham Nam 1,01 00:05:39 1 1