NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Phạm Văn Khu Nam 289,16 1.23:46:31 55 11
2 Kim Anh Đỗ Nữ 182,78 1.01:37:07 28 16
3 Phước Đoàn Nam 145,63 22:44:57 38 16
4 Đức Nguyễn Nam 60,84 07:33:40 8 7
5 Trần Việt Nam 54,14 08:47:13 23 10
6 Hiền Trần Nữ 39,60 03:55:49 15 9
7 Nguyễn Linh Chi Nữ 32,34 04:10:52 10 4
8 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 26,49 03:02:21 12 7
9 Minh Khuê Phạm Nam 16,24 01:18:42 3 2
10 Lê Trần Linh Nam 13,99 01:44:01 7 1
11 Bích Ngọc Nữ 13,62 01:40:26 8 7
12 Trần Thị Phượng Nữ 12,13 01:52:28 6 5
13 Nguyễn Tuấn Thành Nam 11,19 01:51:45 3 3
14 hai nguyen Nữ 11,18 01:46:47 4 2
15 My Nguyen Nữ 10,57 01:16:18 8 3
16 Trần Thị Mận Nữ 10,48 01:47:42 4 4
17 Đức nguyễn văn Nam 9,83 01:14:20 7 6
18 Quỳnh Anh Nguyễn Nữ 8,56 01:24:26 5 2
19 Trang Do Nữ 7,90 01:30:09 4 3
20 Thanh Tuấn Đỗ Nam 7,55 01:21:47 3 3
21 Hải Yến Nữ 6,33 00:59:22 3 2
22 Manh Nguyen Nam 6,13 00:39:52 2 2
23 Nam Nguyen Nam 5,46 00:38:06 3 3
24 Trịnh Thị Thúy Nga Nữ 5,03 00:36:57 4 3
25 Nguyễn Tiến Đức Nam 4,39 00:28:26 3 2
26 Quân Chang Nam 3,34 00:30:11 2 1
27 Linh Dang Nam 3,30 00:19:55 2 2
28 Phuongthao DANG Nữ 3,10 00:22:13 2 2
29 Sơn Hồng Nam 3,08 00:29:34 2 2
30 Quan Nguyen Nam 3,00 00:23:20 2 2
31 Đoàn Thị Mai Nữ 2,79 00:11:53 1 1
32 Nguyen Nhan Nam 2,07 00:20:03 1 1
33 Duy Nguyễn Nam 1,97 00:14:23 1 1
34 Thuy Thanh Nữ 1,73 00:12:16 1 1
35 Hoàng Duy Tùng Nam 1,70 00:16:29 1 1
36 Lê Quốc Việt Nam 1,60 00:06:36 1 1
37 Đoàn Đức Thắng Nam 1,15 00:10:28 1 1
38 Nguyễn Thành Long Nam 1,08 00:10:10 1 1
39 Trần Hải Long Nam 0,00 00:00:00 0 0
40 Hoang Linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
41 Tăng Thành Phương Nam 0,00 00:00:00 0 0
42 Le Ngoc Trung Nam 0,00 00:00:00 0 0