NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Thị Thanh Hương Nữ 301,22 2.00:09:14 39 16
2 Thanh Nguyễn Nam 295,81 2.03:30:38 41 14
3 Lê Hữu Nhã Nam 210,43 1.00:23:10 17 16
4 Linh Nguyen Hoang Nữ 95,86 11:21:57 22 10
5 Duong Do Hoang Nam 86,70 14:40:42 23 14
6 Hoàng Thị Hương Nữ 66,67 07:38:00 24 13
7 Nguyễn Thị Nhung Anh Nữ 54,77 06:25:45 35 10
8 Tài Nguyễn Anh Nam 51,95 08:03:12 11 8
9 NGO THI HONG OANH Nữ 45,93 08:00:05 11 7
10 Nguyễn Đăng Nam Nam 36,86 05:24:56 10 5
11 Tran Thi Phuong Thao Nữ 36,53 05:57:01 15 11
12 PhamThanh Duyen Nữ 36,18 06:02:10 8 8
13 Nguyễn Thị Kiều Mỹ Nữ 34,54 05:35:48 16 12
14 Linh Đặng Thị Ngọc Nữ 34,11 05:07:25 6 3
15 Nguyen Quynh Giang Nữ 33,30 05:23:36 14 13
16 Nguyen Thi Thuy Nữ 30,84 05:18:23 15 12
17 Trần Hà Tường Linh Nữ 25,69 04:17:49 6 5
18 Lã Tuấn Sơn Nam 25,25 03:46:13 9 7
19 Hoàng Sang Nam 23,62 03:30:52 7 7
20 BUI VAN HAI Nam 21,79 02:36:05 8 5
21 Huy Hoang Bui Nam 19,24 02:10:13 8 5
22 Ngọc Anh Nguyễn Nữ 17,88 01:49:40 6 6
23 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 15,13 02:33:49 7 7
24 Hoàng Hiệp Nguyễn Nam 13,33 01:49:45 6 5
25 Nguyễn Huy Giáp Nam 12,08 01:39:45 2 2
26 Hoàng Việt Hưng Nam 12,06 01:47:11 3 3
27 Lê Sĩ Tiến Nam 8,41 01:03:18 3 2
28 Quỳnh Anh Nguyễn Nữ 7,90 01:11:27 4 4
29 nguyen minh phuong Nam 7,53 01:04:49 5 5
30 Nguyễn Minh Hải Nam 5,70 00:51:00 4 4
31 FTU Nguyen Thuy Trang Nữ 4,94 00:31:59 1 1
32 Nguyễn Tùng Nam 4,23 00:28:26 1 1
33 Bách Vũ Xuân Nam 4,20 00:41:31 3 2
34 tran thang Nam 3,61 00:20:33 2 2
35 Huy Bach Nam 3,27 00:22:17 1 1
36 Trần Cảnh Nam 2,87 00:32:19 1 1
37 Tu Bui Van Nam 1,80 00:09:31 1 1
38 Cong Nguyen Minh Nam 1,55 00:15:32 1 1
39 Việt Tùng Lê Nam 1,51 00:06:25 1 1
40 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 1,44 00:14:56 1 1
41 Nguyen Thi Phuong Thao Nữ 1,32 00:09:05 1 1
42 Duc Nam 1,18 00:07:26 1 1
43 Lộc Nguyễn Xuân Nam 1,15 00:11:40 1 1
44 Phương Thảo Nguyễn Nữ 1,11 00:07:01 1 1
45 Đức Anh Nam 1,08 00:05:04 1 1
46 Đặng Công Thành Nam 1,02 00:09:27 1 1
47 Ngô Hải Như Nam 1,02 00:06:07 1 1
48 Minh Nguyen Nam 1,01 00:04:13 1 1