NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 lê phương Nữ 151,40 21:26:56 16 12
2 Xuân Nam Trần Nam 96,41 11:25:32 24 14
3 Ngân Phạm Nữ 95,30 14:47:13 34 15
4 Lâm Giang Tùng Nam 80,53 08:37:01 23 11
5 Trường Nguyễn Nam 72,63 08:50:17 15 13
6 Tuan Nguyen Nam 72,37 09:01:48 12 11
7 Nam Hoài Nam 68,55 10:04:43 20 11
8 Phạm Văn Quyết Thắng Nam 54,53 07:55:14 17 12
9 nguyễn Thủy Nữ 45,11 05:58:00 10 8
10 Lưu TRẦN Nữ 42,70 05:35:56 7 6
11 Lanh Trinh Nữ 41,39 07:09:07 14 9
12 Tan Le Nữ 36,71 05:58:09 10 8
13 Linh Trần Nữ 35,41 05:35:58 10 9
14 Phương Trần Nữ 35,21 05:18:27 12 11
15 bui ngan Nữ 33,64 03:53:38 13 6
16 Ngô Bá Hùng Nam 29,24 03:32:02 14 7
17 Duy Phạm Văn Nam 24,90 03:51:05 6 6
18 Trịnh Hiếu Nam 22,96 03:45:48 5 5
19 Lê Diệu Linh Nữ 20,56 03:37:38 8 7
20 Nguyễn Mạnh Cường Nam 20,07 03:29:07 6 5
21 Lê Thị Hương Lan Nữ 17,97 02:27:06 13 12
22 Vu Dinh Nam 17,20 02:00:14 6 4
23 Bùi Thị Hải Anh Nữ 17,11 02:50:21 9 9
24 Thanh Sơn Nguyễn Nữ 14,31 02:39:04 6 3
25 Thu Trang Pham Nữ 13,27 01:41:28 8 8
26 Nguyễn Danh Tấn Nam 13,22 01:45:16 5 5
27 Tinh Le Nữ 12,12 02:06:49 8 8
28 Hieu Quang Duong Nam 11,71 01:42:16 5 4
29 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 10,50 01:45:31 4 4
30 Huyền Trang Trần Nữ 8,91 01:37:15 4 4
31 Đặng Thị Phương Mai Nữ 8,45 01:17:24 5 5
32 Mỹ Dương Nữ 8,18 01:06:59 3 3
33 Mai Thị Ngọc Nữ 7,59 01:16:52 4 4
34 Ngoc Bui Nữ 6,22 00:52:34 6 6
35 PHUNG VINH Nam 3,03 00:20:35 2 2
36 Trần Minh Hiếu Nam 2,93 00:18:46 2 2
37 Hieu Nguyen Nam 2,33 00:22:29 2 1
38 Hà Phan Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
39 Trần Đức Dũng Nam 0,00 00:00:00 0 0