NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trương Thị Mỹ Trúc Nữ 210,86 1.02:57:31 32 11
2 Khanh Nguyen Nam 162,64 21:02:41 18 13
3 Đinh Công Trãi Nam 89,26 15:20:41 10 7
4 Lê Xuân Thành Nam 64,18 06:39:37 9 6
5 Nguyễn Minh Đức Nam 55,14 07:18:37 13 12
6 Nguyễn Dư Thành Nam 50,51 06:17:34 11 10
7 Thanh Pham Ngoc Nam 42,91 06:24:58 22 11
8 Công Thành Phạm Nam 41,67 05:21:55 6 6
9 Nguyễn Thị Bình Nữ 29,46 03:04:26 9 8
10 Trang Nguyễn Nữ 28,88 04:20:07 16 10
11 Nguyễn Hiền Nữ 25,62 04:01:40 12 7
12 Hà Thu Nguyễn Nữ 24,40 04:26:21 14 10
13 Hiếu Đức Nam 23,12 02:08:32 5 3
14 Huong Nguyen Thi Nữ 20,67 03:28:18 11 10
15 Hue Nguyen Nữ 15,19 02:43:58 9 7
16 Mạc Hiền Nữ 11,46 00:58:56 5 5
17 Ngô Hồng Tiến Nữ 9,39 01:32:32 6 4
18 Lê Huyền Trang Nữ 9,03 01:40:26 5 4
19 Đào Thu Phương Nữ 8,80 01:16:54 6 4
20 Nguyễn Quang Huy Nam 8,79 01:12:31 6 4
21 Tuấn Anh Nguyễn Nam 8,70 01:00:45 4 4
22 Đào Đức Định Nam 8,43 01:26:19 2 2
23 Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ 8,02 01:02:03 1 1
24 Lê Công Hiệp Nam 7,63 01:11:35 4 4
25 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 6,16 00:38:03 5 3
26 Minh Khanh Dinh Nữ 4,37 00:47:48 2 2
27 Vũ Thanh Thư Nữ 4,14 00:43:31 4 4
28 Trần Thị Nhàn Nữ 4,03 00:19:11 2 2
29 Trần Thị Dung Nữ 3,15 00:28:11 3 2
30 Nguyễn Mai Dung Nữ 2,24 00:10:55 1 1
31 hang le Nữ 1,90 00:09:15 1 1
32 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 1,12 00:10:29 1 1
33 dinh huyen Trang Nữ 1,10 00:10:30 1 1
34 Nam Pham Giang Nam 1,03 00:08:32 1 1
35 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1,02 00:10:29 1 1
36 Phạm Ngọc Thanh Nam 0,00 00:00:00 0 0
37 Hoang Thu Huyen Nữ 0,00 00:00:00 0 0
38 Nguyễn Pynk Nữ 0,00 00:00:00 0 0
39 Vũ Duy Tùng Nam 0,00 00:00:00 0 0