Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Perfetti Fun Run

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Nhà máy - Kho Nguyên Liệu & Kho Thành Phẩm 13 1936,1 12.20:47:23
2 Nhà máy - QC 23 1620,5 11.07:08:07
3 Văn phòng Nhà máy 3 14 1368,0 9.08:41:43
4 Văn phòng Vincom 4 16 707,0 4.21:00:10
5 Thị trường Sales - South East 10 652,0 4.09:40:31
6 Nhà máy - Bảo Trì 17 626,8 3.17:53:25
7 Văn phòng Vincom 1 13 422,0 3.01:56:07
8 Nhà máy - Sản Xuất - Gum 7 299,5 1.17:17:03
9 Thị trường Sales - Ho Chi Minh 10 258,1 1.03:55:57
10 Văn phòng Nhà máy 1 6 243,9 1.16:50:25
11 Thị trường Sales - Ha Noi 5 201,2 1.04:18:53
12 Thị trường Sales - North 1 2 187,5 23:02:59
13 Nhà máy - Sản Xuất - Chupa Chups & Melody & Jelly 5 74,4 09:05:41
14 Thị trường Sales - North 2 4 55,3 07:14:55
15 Văn phòng Nhà máy 2 2 13,2 02:32:41
16 Nhà máy - Sản Xuất - Mentos 1 7,4 01:44:43
17 Thị trường Sales - Central 1 0,0 00:00:00