Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Perfetti Fun Run

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06
1 Bùi Thái Dương 380,8 2.07:07:16
2 Nguyễn Thế Luân 329,7 1.22:02:57
3 Trang Ngọc Vũ 308,0 2.00:23:29
4 Huy Phú Trần 307,7 2.00:32:44
5 Lê Anh Tú 251,9 1.21:20:19
6 Phạm Ngọc Lập 247,7 1.02:35:23
7 Viên Ưng Văn 193,7 1.08:29:21
8 Minh Tuấn Lại 167,2 1.00:40:42
9 Manh Ha Nguyen 152,3 1.02:57:53
10 Nguyễn viết Tuệ 138,4 21:39:19
11 Nhu Quang Kiem 133,9 18:23:43
12 Trương Phạm Tấn Đạt 100,0 09:53:28
13 Phạm Truyền 93,1 16:28:00
14 Thuận 88,3 14:39:35
15 Đặng Xuân Thích 84,2 11:46:43
16 Thái Khắc Hào 81,2 14:54:56
17 Hoàng Tuấn 78,5 12:00:12
18 VŨ QUỐC ĐẠI 75,7 13:52:47
19 Nguyễn thanh quỳnh 70,6 08:48:27
20 Nguyen The Thanh 69,9 09:28:16
21 Tang Thuan 67,7 13:13:39
22 Dung Do 61,1 07:43:27
23 Thành Lê 60,5 07:33:23
24 Vo Phuc 54,2 04:17:11
25 Nguyễn Văn Hiếu 53,2 07:50:34
26 Diệp Tiến Công 49,5 10:27:29
27 Đỗ Quang Trung 47,6 07:16:55
28 Duy Khôi Phạm 47,1 05:03:41
29 Nguyễn Huy Nghĩa 43,0 07:49:16
30 Tran Phuoc Hai 42,9 05:21:35
31 Võ Thành Phước 40,2 08:12:30
32 quy do 39,9 05:23:47
33 Lê tấn Huy 37,1 06:08:34
34 hanh ngoc 35,3 04:32:47
35 CUONG NGUYEN VAN 34,9 04:43:44
36 Le Duc 29,4 05:54:54
37 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 28,6 03:28:57
38 Vien Le 27,2 05:48:53
39 Nguyễn Hiền 26,2 02:18:57
40 Dũng Trần 25,6 03:58:43
41 Nguyen quoc long 24,0 03:30:51
42 Trần Đình Phi 23,6 04:23:27
43 duong lo 22,8 01:43:07
44 NGUYỄN QUANG DIÊN 21,4 02:31:00
45 nguyen chung 21,0 03:35:09
46 nguyễn đình trường 20,7 03:30:51
47 luu le 20,7 03:02:40
48 Vu Nguyen Tien Anh 20,1 03:39:50
49 Tới Nguyễn 20,0 01:42:12
50 Ngô Quang Phước 16,5 02:12:05