Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 01/05/2023 00:00 - 31/05/2023 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 22/04/2023 00:00 - 14/05/2023 11:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 14/05/2023 12:00

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 12:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 01/05/2023 00:00 07/05/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 08/05/2023 10:00
Tuần 2 08/05/2023 00:00 14/05/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 15/05/2023 10:00
Tuần 3 15/05/2023 00:00 21/05/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 22/05/2023 10:00
Tuần 4 22/05/2023 00:00 31/05/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/06/2023 10:00
Cả giải 01/05/2023 00:00 31/05/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/06/2023 10:00