Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Thị Hằng Nữ 1529,14 9.01:40:57 36 30
2 UB_Vũ Văn Định Nam 1323,07 6.03:12:51 93 31
3 ĐT-Trương Thanh Hằng Nữ 1010,01 6.07:09:31 163 28
4 ĐT- Hoàng Thị Hường Nữ 935,00 6.04:07:56 161 31
5 NguyễnChung14 Nam 929,12 3.15:00:45 105 31
6 Nguyễn Thị Lệ Nữ 922,57 3.21:48:53 80 31
7 quy nguyen Nam 917,02 4.04:58:28 66 28
8 KHĐT_Hoàng Trường Giang Nam 916,15 5.07:42:26 121 31
9 Nguyễn Đình Chiến Nam 891,34 3.23:54:18 64 31
10 ĐT_ Nguyễn Duy Khánh Nam 888,88 3.10:13:44 110 30
11 Nguyễn xuân dũng Nam 846,71 5.06:52:06 78 30
12 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 808,01 3.20:14:29 63 31
13 KTh_Phạm Đức Thương Nam 800,00 3.10:09:07 70 30
14 DV_ Lương Thị Tuyến Nữ 786,74 5.00:07:52 115 30
15 K2C_Lưu Hồng Phong Nam 784,73 4.23:41:02 118 31
16 K2C_Nguyễn Văn Thưa Nam 779,99 5.12:50:21 76 29
17 JackTDKGaming TM Nữ 755,95 3.00:48:47 47 21
18 UB_Đỗ Văn Quân Nam 732,83 3.15:35:14 74 29
19 K2C_Nguyễn Xuân Minh Nam 728,68 4.08:42:22 131 28
20 VĐ_Nguyễn Văn Thanh Nam 713,41 3.15:58:51 84 30
21 QY_ Bùi Văn Thanh Nam 711,37 2.23:27:47 83 31
22 HG_Bùi Văn Tình Nam 699,03 4.17:46:11 96 25
23 Bc_Hoàng văn Quân Nam 682,05 3.11:45:33 89 31
24 DV_ Tạ Thị Thu Thuỷ Nữ 678,90 4.04:55:40 94 31
25 QY_Nguyễn Văn Hòa Nam 668,68 3.05:55:21 64 31
26 Đào Bá Tuân Nam 668,47 2.09:01:56 30 30
27 KHĐT_Nguyễn Duy Linh Nam 666,60 3.15:14:32 89 31
28 Nguyễn Xuân Khải Nam 662,41 3.04:09:00 49 30
29 K2C_Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ 656,67 3.23:20:21 97 31
30 Trần Phương Lan Nữ 654,15 3.15:26:52 54 27
31 Duy Bằng Nam 650,72 2.21:37:53 55 27
32 Hoang Thanh Nam 639,66 3.18:24:09 102 31
33 UB_Lại văn thành Nam 638,49 3.21:06:12 98 30
34 ĐT- Phạm Ngọc Hoàn Nam 630,09 3.21:00:36 116 28
35 Loan Hương Nữ 628,06 3.17:52:36 69 31
36 QY_Nguyễn Anh Tuấn Nam 603,76 4.02:47:11 133 28
37 K2C_Vũ Ngoc Minh Nam 599,93 3.15:03:08 97 30
38 Nguyễn Xuân Tăng Nam 592,58 2.11:14:21 38 25
39 Nguyễn Xuân Bách Nam 582,43 2.13:13:43 49 31
40 QY_Vũ Đức Tuấn Nam 568,89 3.21:14:30 124 30
41 Thỏ Nữ 566,55 2.21:32:11 86 31
42 Nguyễn Chính Nam 565,85 2.20:46:09 59 31
43 Tiến Nguyễn Nam 564,11 2.06:23:20 37 22
44 Unin Anh Nữ 557,57 2.10:48:18 45 31
45 TUẤN KÊ Nam 557,27 2.05:04:11 40 27
46 Nguyễn Văn Thượng Nam 554,84 2.09:15:21 39 31
47 Nguyễn Minh Anh Nam 554,47 1.21:11:09 35 23
48 Hg_Khổng Thị Thu Trang Nữ 538,89 3.06:01:09 133 31
49 Đỗ Mạnh An Nam 526,61 2.09:22:28 39 26
50 TCNV_Vũ Văn Tuấn Nam 526,58 3.06:20:37 74 31