Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05
1 Lê Thị Hằng 1529,1 9.01:40:57 47,7 44,2 43,4 43,1 42,5 87,9 44,3 44,2
2 ĐT-Trương Thanh Hằng 1010,0 6.07:09:31 25,0 30,0 45,6 40,1 41,4 42,4 50,2
3 ĐT- Hoàng Thị Hường 935,0 6.04:07:56 14,7 30,2 39,9 41,2 41,1 41,3 41,1 45,6
4 Nguyễn Thị Lệ 922,6 3.21:48:53 36,5 26,1 43,5 37,4 26,6 28,3 24,4 20,7
5 Nguyễn Thị Thanh Xuân 808,0 3.20:14:29 33,1 34,4 26,1 36,4 30,2 30,6 18,2 26,3
6 DV_ Lương Thị Tuyến 786,7 5.00:07:52 16,8 16,6 17,9 28,8 32,6 32,6 31,6
7 JackTDKGaming TM 755,9 3.00:48:47 47,6 45,6 47,1 36,6 48,2 42,6 44,5 40,8
8 DV_ Tạ Thị Thu Thuỷ 678,9 4.04:55:40 20,8 22,0 25,0 21,1 26,2 21,1 24,1 40,4
9 K2C_Đỗ Thị Ngọc Mai 656,7 3.23:20:21 16,6 25,4 38,1 41,8 48,8 41,4 21,8 28,9
10 Trần Phương Lan 654,2 3.15:26:52 7,6 18,5 8,6 30,1 21,1 12,4 16,4
11 Loan Hương 628,1 3.17:52:36 21,4 12,3 22,0 44,7 33,4 40,7 24,7 38,6
12 Thỏ 566,5 2.21:32:11 51,9 24,5 25,5 29,5 19,9 16,4 28,8 25,4
13 Unin Anh 557,6 2.10:48:18 40,0 32,7 34,3 45,7 32,8 10,4 3,8 5,4
14 Hg_Khổng Thị Thu Trang 538,9 3.06:01:09 23,0 20,2 18,9 25,0 13,8 14,0 14,0 21,6
15 Tiêu Liên 520,7 2.11:01:37 12,3 12,3 12,3 2,3 31,3 12,3 12,3 12,3
16 Mạc Thị Thu Hà 514,2 3.09:44:07 22,8 24,3 30,4 30,0 22,4 23,2 34,8 36,2
17 Tran Trang 495,1 2.03:20:54 31,0 21,0 29,4 23,4 30,0 11,5 25,6 5,0
18 QY_Mạc Thị Vân Hồng 479,4 2.16:52:23 34,1 10,1 15,7 27,6 29,0 17,5 16,5 32,7
19 UB_thuý nghĩa 477,1 3.03:39:21 25,2 25,3 26,0 24,1 21,2 29,2 14,3 26,7
20 Đào Thị Nhan 471,5 2.20:55:41 9,0 15,4 15,4 14,4 18,9 6,2 17,0
21 ĐT_Nguyễn Minh Yến 455,3 2.13:57:41 61,6 33,2 22,6 17,7 14,0 25,4 30,7 36,3
22 K2C_Phạm Thị Huệ 454,5 3.00:08:19 26,0 25,4 25,1 30,1 32,5 23,8 18,7 20,8
23 TCNV_ Vũ Thị Trang Nhã 452,2 3.00:54:35 23,0 22,6 17,1 28,6 32,8 8,6 4,2 14,6
24 Vũ Thị Hương 449,8 2.00:13:32 13,0 22,0 18,2 18,2 19,3
25 HG_Bùi Thuỳ Dương 448,1 2.17:26:05 39,6 13,6 10,3 31,7 37,9 43,5 18,8 35,0
26 UB_Dương Thị Thu 423,3 2.20:38:03 24,4 22,7 20,3 22,2 21,0 21,9 18,9 18,3
27 Lê Thị Hải Yến 418,6 1.23:57:28 15,3 12,6 10,4 20,1 10,8 14,5 17,6
28 ĐT- Nguyễn Thị Hải Yến 411,9 2.22:52:14 5,0 9,1 30,3 12,5 16,7 10,1 32,8 38,8
29 Luu Ngoc Giang 404,9 1.19:14:16 10,0 26,3 10,7 20,6 12,1 10,1 12,1 10,4
30 TCNV_Lê Thị Tâm 386,1 2.13:31:21 20,0 20,1 17,5 11,8 24,1 18,8 16,2 19,3
31 Mai Thị Hương 379,0 2.17:04:41 55,9 26,0 14,2 11,3 17,5 24,8 10,7 18,4
32 HG_Vũ Thị Tươi 377,7 1.23:21:25 12,9 19,6 29,0 10,0 10,2 18,8 31,1
33 DV_ Phạm Thị Trang Nhung 372,3 2.11:59:35 29,4 5,0 26,7 22,6 5,0 32,8 13,5 6,2
34 K2C_Ng Thi Thanh Huyền 369,2 2.15:12:59 12,6 11,0 15,7 16,7 18,5 22,9 25,3 13,8
35 Nguyễn thị châu 367,9 2.03:41:33 11,2 18,2 22,3 20,6 24,3 19,0 20,2 19,9
36 Đinh thuỳ vân 366,3 2.05:56:53 28,7 23,8 21,1 22,2 22,2 21,5 10,4 13,4
37 BC_Vũ Thị Hưng 350,7 2.07:42:48 23,1 24,8 18,8 22,7 13,3 13,9 17,3 17,6
38 Vũ vi na 348,7 2.02:21:13 36,0 20,0 18,8 26,5 28,9 10,1 9,9 21,5
39 Kimchi 346,7 1.15:20:28 17,7 14,0 16,7 24,1 27,2 10,9
40 UB_Mạc Thị Thanh Thuý 345,8 1.20:41:31 19,8 16,2 16,7 35,0 1,1 26,4 11,4 29,4
41 UB_Phạm Thanh tuyền 342,6 1.17:33:28 33,7 9,9 19,3 15,9 31,0 16,4 7,2 7,4
42 Minh Hiền 334,6 1.08:37:44 12,0 10,0 7,0 10,6 24,0 10,1 10,5 11,3
43 TCNV_Nguyễn Vũ Lệ 333,5 1.23:24:44 18,4 15,4 16,1 25,1 27,6 17,1 16,1 18,7
44 Thoa Lê 332,5 2.05:55:28 10,5 11,0 12,2 10,7 19,9 7,6 15,7
45 HG_Lưu Thị Hiền 324,5 1.15:38:01 28,5 17,3 14,1 5,3 11,1 9,6 6,0
46 Huê Nguyễn 317,2 1.16:30:41 10,2 11,4 21,1 21,2 10,1 10,1 15,5 15,3
47 Nguyễn Thị Vân 315,5 1.16:07:09 15,2 14,3 13,7 7,7 6,0 9,9
48 Nguyễn Ngọc Diễm 314,7 1.22:10:39 7,3 15,8 7,6 13,5 15,1 14,4 5,5 9,8
49 Mimi YONGTHABOUN 311,7 2.00:42:22 11,2 18,8 23,4 7,4 20,3 20,3 23,0
50 BC_Vũ Thị Hải Hà 307,9 2.04:22:01 20,4 18,2 18,8 23,3 23,2 17,1 16,6 15,2