Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 KTh_Phạm Đức Thương Nam 800,00 3.10:09:07 70 30
2 Đào Bá Tuân Nam 668,47 2.09:01:56 30 30
3 TUẤN KÊ Nam 557,27 2.05:04:11 40 27
4 KTh_Nguyễn Văn Hiếu Nam 412,34 2.10:18:07 64 27
5 Luu Ngoc Giang Nữ 404,92 1.19:14:16 41 28
6 Minh Hiền Nữ 334,61 1.08:37:44 38 30
7 Kth_Vũ Trí Việt Nam 333,33 2.07:35:22 107 31
8 Mai Phương Nam 325,59 1.06:33:04 22 22
9 Thân Ninh Nam 308,99 1.08:48:02 39 24
10 Viet Cuong Nam 301,57 1.10:39:21 37 26
11 Mo Gio Nam 290,32 1.07:45:25 26 19
12 Đăng Lê Hải Nam 279,50 1.06:30:29 39 24
13 Trần Minh Dương Nam 266,42 1.01:38:00 17 15
14 Trần Anh Phong Nam 251,00 1.03:04:57 21 20
15 Nguyễn Quý Nữ 250,79 23:09:59 15 14
16 Hà văn trường Nam 233,91 22:40:56 22 19
17 Le Phuong Thuy Nữ 228,67 1.07:27:45 23 22
18 Duy Oanh Thân Nam 226,66 1.08:00:18 26 24
19 Nguyễn Văn Tạo Nam 223,71 22:54:17 23 20
20 Cao Văn Quân Nam 223,06 21:07:05 33 27
21 KTh_Nguyễn Văn Phúc Nam 212,94 1.06:48:14 53 25
22 KTh_Nguyễn Trường Xuân Nam 209,56 1.00:44:02 58 23
23 KTh_Hoàng Ngọc Toàn Nam 207,17 1.04:20:37 41 25
24 KTh_Nguyễn Thế Đức Nam 200,35 1.08:39:12 45 26
25 Phạm Trường Giang Nam 197,39 22:45:53 21 16
26 KTh_Trần Thanh Tùng Nam 194,77 1.03:08:55 35 20
27 nghia Le Nam 184,69 1.02:42:06 26 14
28 KTh_Đào Thuỳ Mỵ Nữ 173,37 1.04:14:04 31 21
29 hang hang Nữ 166,01 17:01:00 17 16
30 hieu nguyen Nam 164,08 17:59:09 16 16
31 Tuấn Thạch Nam 163,39 16:15:24 20 17
32 KTh_Trần Hoàng Nam 163,33 20:50:03 31 21
33 Bùi thị diệu Thuần Nữ 145,33 17:07:56 13 13
34 KTh_Mai Viết Hoàng Nam 143,37 19:33:50 23 19
35 KTh_ Phạm Thế lương Nam 142,30 23:58:13 26 16
36 KTh_Phạm Minh Hải Nam 134,81 21:20:40 32 24
37 daithu Nam 133,47 13:52:23 10 10
38 GĐ_Nguyễn Thị Ngàn Nam 119,77 12:25:06 18 18
39 Do Ngọc Sơn Nam 118,04 16:13:35 17 13
40 KTh_Trần Thị Huệ Nữ 111,79 16:03:59 20 19
41 Đào Hữu Đức Nam 107,92 10:20:28 7 7
42 KTh_Phạm Thanh Tâm Nữ 106,66 13:56:22 31 23
43 Lô Cốt Là Ta Nữ 104,50 12:39:42 20 17
44 KTh_Bùi Quang Nga Nam 102,44 14:47:57 25 19
45 KTh_Nguyễn Thiện Việt Đức Nam 100,10 14:55:18 18 17
46 Lê minh Thành Nam 98,17 09:56:50 13 12
47 Bùi Văn Trung Nam 89,62 10:32:23 9 9
48 Thương Thương Nữ 88,66 09:26:32 9 8
49 Nguyen Thanh Thao Nam 82,53 10:59:47 7 7
50 KTh_Tô Việt Hiên Nam 79,91 11:45:00 19 15