Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Thị Hằng Nữ 1529,14 9.01:40:57 36 30
2 Nguyễn Thị Lệ Nữ 922,57 3.21:48:53 80 31
3 KHĐT_Hoàng Trường Giang Nam 916,15 5.07:42:26 121 31
4 Nguyễn Đình Chiến Nam 891,34 3.23:54:18 64 31
5 KHĐT_Nguyễn Duy Linh Nam 666,60 3.15:14:32 89 31
6 Nguyễn Xuân Khải Nam 662,41 3.04:09:00 49 30
7 Nguyễn Xuân Bách Nam 582,43 2.13:13:43 49 31
8 Tiêu Liên Nữ 520,74 2.11:01:37 31 31
9 KHĐT_Vũ Mạnh Hà Nam 500,33 3.08:05:42 68 30
10 KHĐT_Nguyễn Trung Thắng Nam 500,00 3.03:11:31 72 31
11 Lai Nghia Nam 499,69 2.03:51:35 32 28
12 Tran Trang Nữ 495,08 2.03:20:54 35 27
13 Dương Đình Sơn Nam 493,41 2.02:46:06 52 31
14 KHĐT-Hoàng Ngọc Hà Nam 445,79 2.17:16:13 72 31
15 Nguyễn Bá Khánh Nam 440,00 1.22:43:26 28 22
16 KHĐT_PHẠM VĂN HÙNG Nam 439,14 2.18:03:10 71 31
17 KHĐT_Đỗ Văn Cảnh Nam 418,41 2.12:47:22 61 27
18 Tuyen Nguyen Nam 402,20 1.16:06:24 35 26
19 Mai Thị Hương Nữ 379,04 2.17:04:41 73 26
20 KHĐT_Nguyễn Đức Toàn Nam 366,63 1.20:44:53 56 26
21 Ngô Đình Phương Nam 364,88 1.14:06:06 27 24
22 KHĐT_Vũ Văn Hách Nam 348,29 1.23:03:17 45 30
23 LeVanSu68 Nam 334,21 1.16:24:04 33 25
24 KHĐT_Bùi Huy Hùng Nam 334,14 1.11:56:25 40 24
25 KHĐT_Vũ Hoàng Quyết Nam 333,30 1.22:39:42 53 20
26 Trương Sơn Nam 318,78 1.08:10:23 27 22
27 Lê Phúc Hoàng Nam 317,86 1.08:44:12 24 24
28 Nguyen Cuong Nam 317,41 1.06:32:48 19 18
29 Huê Nguyễn Nữ 317,19 1.16:30:41 27 25
30 vu nguyen Nam 312,27 1.05:35:48 29 25
31 Lê Anh Dũng Nam 306,64 1.06:21:05 29 25
32 Nguyễn Văn Nhất Nam 298,60 1.05:09:02 44 31
33 Nguyễn Hữu Ninh Nam 298,32 1.04:31:47 22 21
34 Trần Mạnh Linh Nam 297,43 1.10:22:40 25 21
35 Lương Ngọc Vinh Nam 295,10 1.10:48:17 36 25
36 Nam Nguyễn Nam 287,49 1.19:26:15 78 27
37 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 281,28 1.06:36:00 27 24
38 Trinh Quang Trung Nam 258,96 1.00:08:57 24 23
39 Lê đức thọ Nam 249,17 1.02:10:37 29 20
40 KHĐT _Nguyễn Đăng Hải Nam 247,62 1.09:19:37 46 26
41 Hoàng Hương Thuỷ Nữ 247,19 1.02:20:10 19 19
42 Đoàn Sơn Nam 243,28 1.03:03:27 27 23
43 KHĐT_ Vũ Thế Tuyên Nam 242,75 1.10:19:21 46 26
44 Nguyễn Quốc Dũng Nam 242,73 1.04:45:46 22 21
45 Dao Tran Huy Nam 241,63 1.00:09:41 32 26
46 Trần Đình Dinh Nam 232,77 18:31:06 30 26
47 Khang Hang Nam 228,18 21:33:04 22 21
48 KHĐT_ Nguyễn Thị Thùy Nữ 227,34 1.09:43:13 45 27
49 Son Luong Nam 220,08 1.01:11:22 33 29
50 Doãn Khánh Nghĩa Nam 216,92 1.02:25:25 27 21