Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 K2C_Lưu Hồng Phong Nam 784,73 4.23:41:02 118 31
2 K2C_Nguyễn Văn Thưa Nam 779,99 5.12:50:21 76 29
3 K2C_Nguyễn Xuân Minh Nam 728,68 4.08:42:22 131 28
4 K2C_Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ 656,67 3.23:20:21 97 31
5 K2C_Vũ Ngoc Minh Nam 599,93 3.15:03:08 97 30
6 K2C_Phạm Thị Huệ Nữ 454,46 3.00:08:19 75 26
7 K2C_Ngô Tôn Dũng Nam 418,36 2.11:51:33 62 23
8 K2C_Tạ Minh Hải Nam 408,36 3.02:12:56 131 25
9 K2C_Vũ Văn Nguyễn Nam 398,68 2.18:23:35 67 29
10 K2C_Ng Thi Thanh Huyền Nữ 369,24 2.15:12:59 98 31
11 Lê Hùng Sơn Nam 270,41 1.00:43:23 21 20
12 K2C_Trần Việt Duy Nam 264,67 1.17:05:58 63 26
13 Phạm Hạnh Nữ 256,77 1.16:15:45 107 29
14 K2C_Nguyễn Công Huy Nam 233,00 1.11:28:44 39 28
15 Hoàng Tùng Nam 209,72 1.00:09:17 22 22
16 K2C _ Nguyễn Thanh Minh Nam 188,84 1.00:49:49 28 23
17 K2C_Trần An Nữ 168,95 1.04:56:11 35 26
18 K2C_Hà Thanh Tùng B Nam 167,55 23:12:45 22 18
19 K2C_Vương Tùng Hưng Nam 166,67 1.01:31:54 27 24
20 chinhsvic1 (Aichacha) Nam 161,72 1.01:26:21 36 26
21 K2c_Nguyên văn thụ Nam 161,38 1.00:14:20 20 16
22 K2C_Vũ Thị Hải Nữ 150,99 1.01:06:44 65 29
23 K2C_Vương Tuấn Anh Nam 147,69 22:18:31 26 22
24 K2C_Dinh quang toản Nam 142,12 16:29:42 32 22
25 K2C_Nguyễn Thị Mai Nữ 138,23 17:00:32 26 14
26 K2C_nguyễn hai viet Nam 126,35 16:45:23 22 12
27 Nguyễn Vũ Tuân Nam 126,00 18:51:21 33 27
28 K2C - Trần Mạnh Nam 125,09 21:35:58 36 24
29 K2C_ Pham Hung Manh Nam 121,84 13:16:58 23 14
30 K2C_Vũ Ngọc Hải Nam 108,68 11:59:38 67 24
31 K2C_Trịnh Văn Bình Nam 105,14 17:21:53 19 17
32 Tung Ha Nam 102,01 17:31:24 26 12
33 K2C_Đỗ Hồng Thăm Nữ 100,95 17:07:12 27 21
34 K2C_Dũng phạm Nam 100,70 15:08:43 25 13
35 K2C_Vũ Trường Linh Nam 100,01 11:18:55 60 24
36 K2C_pham van hiep Nam 99,76 14:42:42 33 14
37 K2C_Nguyễn Thị kim Chi Nữ 90,73 11:55:23 49 24
38 K2C_Bùi Chang Nữ 88,76 12:28:48 17 14
39 bichvm hong Nữ 85,61 12:48:49 32 28
40 K2C_Đoàn Dương Nam 81,70 08:51:33 19 17
41 Linh BUI Nữ 77,87 10:08:50 56 25
42 K2C_Vũ Thị Khánh Huyền Nữ 77,82 10:41:30 54 29
43 K2C_Mai Hạnh Nguyễn Nữ 68,76 07:06:20 51 22
44 Nguyễn Ngọc Hoàn Nam 64,80 07:28:34 11 7
45 K2C_Đỗ Văn Tuấn Nam 61,50 09:40:08 18 16
46 K2C_Lê Sỹ Chiến Nam 60,47 08:58:10 20 19
47 Trịnh Việt Cường Nam 60,41 05:53:50 7 7
48 K2C_Sáu Lê Nữ 50,36 08:38:11 19 12
49 K2C_Tuyết Nhung Nguyễn Nữ 47,47 08:46:36 20 17
50 oanh oanh Nữ 47,44 07:12:04 12 10