Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Văn Sỹ Nam 348,86 1.09:19:44 42 28
2 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 314,66 1.22:10:39 54 29
3 MC_Lê văn Tuyển Nam 245,11 1.05:42:20 23 16
4 MC_Anh Phạm Tú Nam 162,96 17:25:27 36 25
5 MC-ĐÔNG VĂN ANH Nam 106,78 14:55:17 17 17
6 MC- Dangtienkhoa Nam 75,76 09:58:38 17 17
7 MC_Nguyễn Quang Khải Nam 30,89 03:48:53 13 11
8 MC_Hoàng Minh Hải Nam 25,65 03:14:11 7 6
9 MC-Mạc Thị Thu Huyền Nữ 11,63 01:42:58 7 5
10 MC_Phạm Quang Tâm Nam 10,35 01:14:39 3 3
11 Bùi Quang Thành Nam 8,43 01:14:52 2 1
12 Mạc Thị Thơm Nữ 8,25 00:43:55 5 3
13 MC_Vũ Thị Như Ninh Nữ 6,98 01:06:50 2 2
14 Lê Thị Huệ Nữ 4,63 00:25:56 3 3
15 MC_Hoàng Thị Bình Nữ 3,15 00:28:23 3 3
16 MC_Nguyễn Thị Hiền Nữ 0,00 00:00:00 0 0
17 tien truong minh Nam 0,00 00:00:00 0 0
18 Hoang ngoc nhung Nữ 0,00 00:00:00 0 0
19 Cường Trần Nam 0,00 00:00:00 0 0
20 Trần Thị Thu Hà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
21 Nguyễn Phương Thảo Nữ 0,00 00:00:00 0 0
22 Trương Thị Tuyến Nữ 0,00 00:00:00 0 0
23 Huy Dinh Nam 0,00 00:00:00 0 0
24 Bùi Tâm Nữ 0,00 00:00:00 0 0
25 MC_Doãn Công Đại Nam 0,00 00:00:00 0 0
26 cường lê tiến Nam 0,00 00:00:00 0 0
27 MC_ Phạm Văn Nam Nam 0,00 00:00:00 0 0
28 Ngô Xuân Hoạt Nam 0,00 00:00:00 0 0