Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Diện Hồ Nam 420,13 1.18:39:23 78 22
2 Nguyễn thị châu Nữ 367,93 2.03:41:33 30 26
3 Thoa Lê Nữ 332,48 2.05:55:28 50 25
4 CP_Phương Thảo Nguyễn Nữ 284,08 1.17:37:05 37 22
5 Nguyen Manh Ha Nam 283,04 1.07:47:16 21 18
6 CP-Lê văn Thiệp Nam 276,14 1.08:10:20 43 27
7 CP phùng thị hường Nữ 140,95 18:39:35 32 16
8 CP_Nguyễn Kim Cường Nam 135,21 23:34:13 41 19
9 CP_Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 134,53 22:13:08 26 17
10 CP_Trần Thị Thuý Hà Nữ 109,73 17:36:34 39 18
11 CP_Hoàng Thái Cường Nam 109,36 14:44:24 15 11
12 Lê Thị Kim Oanh Nữ 109,28 12:04:44 11 10
13 CP_Nguyễn Thanh Tùng Nam 101,22 13:52:09 26 16
14 Ly Nguyen Nữ 100,16 14:57:56 11 11
15 CP_Nguyễn Thị Vui Nữ 78,71 13:13:36 18 13
16 Thanh Thảo Phạm Nữ 76,14 11:22:10 17 15
17 Bích Ngọc Nữ 58,89 06:56:17 16 11
18 Nguyen thuy ha Nữ 56,51 08:15:35 12 12
19 CP_VuHuyenThao Nữ 56,39 09:07:16 13 8
20 Huệ Nguyễn Nữ 53,62 06:50:25 9 8
21 Trần Hiếu Nam 51,86 04:43:14 4 4
22 CP_Trần Thị Thanh Huyền Nữ 50,67 06:45:28 15 13
23 CP_Hạ Nguyên Anh Nam 47,46 07:42:02 25 10
24 Dũng Lê Nam 35,46 04:39:38 7 7
25 CP_Trần Thị Uyên Nữ 34,16 05:33:20 5 5
26 Đức anh Nguyễn Nam 28,70 03:00:33 7 5
27 Ngô thị thu huyền Nữ 28,32 03:30:25 8 6
28 Yên Trần Nữ 27,15 04:53:35 27 6
29 CP_Khang Vu Nam 26,20 03:59:03 11 5
30 CP_Lê Hồng Quân Nam 24,84 03:08:26 7 5
31 Tran Thu Nữ 24,13 02:00:33 14 9
32 Hoàng Thị Thuý Vượng Nữ 23,81 03:19:28 7 7
33 Điệp Thảo Nữ 22,58 04:09:20 11 4
34 CP_Nguyễn Quý Thướng Nam 20,64 03:10:29 9 5
35 CP_ Vũ Linh nga Nữ 15,80 02:15:23 4 4
36 Vu thanh thuy Nữ 15,10 02:40:16 3 3
37 Vu Nguyen Nam 14,57 01:54:25 2 2
38 CP_Phạm Ngọc Quỳnh Nữ 11,98 02:02:33 4 4
39 CP_nguyễn giang phong Nam 11,24 01:08:58 4 4
40 Thanh Tuyền Nữ 11,01 01:45:03 3 3
41 Trần văn hào Nam 5,52 00:42:26 3 2
42 Phạm Đức Lộc Nam 4,12 00:37:18 2 2
43 Hai Doan Nam 0,00 00:00:00 0 0
44 Mai Duy Anh Nam 0,00 00:00:00 0 0